Archive for the ‘שטויות’ Category

אפקט פורר

ספטמבר 26, 2015

כתבה מעניינת על גרפולוגיה שדרכה הגעתי לאפקט פורר – אותו חיפשתי הרבה זמן:

פורר ערך בשנת 1948 ניסוי במסגרת קורס מבוא לפסיכולוגיה, שבו השתמש בתיאור אישיות מעורפל שהופיע בטור אסטרולוגי בעיתון כלשהו. התיאור, לפי פורר, היה עשוי להתאים כמעט לכל אדם:

יש לך צורך שאנשים אחרים יאהבו ויעריצו אותך, אך אתה נוטה להיות ביקורתי ביחס לעצמך. למרות שיש לך כמה חולשות אנושיות, אתה מסוגל בדרך כלל לפצות עליהן. יש לך יכולות רבות שאינך עושה בהן שימוש ושלא ניצלת לתועלתך. למרות שכלפי חוץ אתה נראה בעל משמעת ושליטה עצמית, בתוכך אתה נוטה להיות מודאג וחסר ביטחון. לעתים יש לך ספקות אם עשית את ההחלטות הנכונות או את הדבר הנכון. אתה מעדיף מידה של שינוי וגיוון, ומאבד סיפוק כאשר ישנן הגבלות ואיסורים על פעולתך. אתה גם מתגאה ביכולתך לחשוב באופן עצמאי, ואינך מקבל את הצהרותיהם של אנשים אחרים בלי שתנתנה לך הוכחות מספקות. למרות זאת, גילית כי לפעמים לא כדאי להיות גלוי מדי בפני אחרים. לעתים, אתה מתנהג באופן מוחצן וחברותי ומפגין חיבה לאחרים, אך במקרים אחרים אתה מופנם, מהוסס ומרוחק. חלק משאיפותיך נוטות להיות לא מציאותיות.

התוצאות המובהקות של הניסוי יכולות להסביר, לפחות באופן חלקי, מדוע אנשים רבים סבורים כי פסבדו-מדעים כמו אסטרולוגיה, ביוריתמוס, קריאה בכף היד, גרפולוגיה ודומיהם מספקים להם תיאור אישיות מדויק. פורר סבר כי הסיבה לדירוג הדיוק הגבוה-במובהק של הניתוח הסתמי, היא שאנשים נוטים להאמין לטענות הנוגעות אליהם, ביחס ישר לרצון שלהם שהטענות תהיינה נכונות.

 

טלפוניה במאה ה-19

ספטמבר 2, 2014

פעם היה ככה, ואז המציאו את ה-PRI

ילד בוכה

דצמבר 18, 2013

בלוג היסטרי: "למה הילד שלי בוכה"

Cry

איך עושים אפקטים לסרטים – 2

דצמבר 18, 2013

ככה

פיסול קינטי

אוקטובר 26, 2013

מהפנט לראות כתב יד יפה

אוקטובר 26, 2013

שיחת תמיכה ב-Netflix

אוקטובר 20, 2013

שיחת תמיכה ב-Netflix בסגנון star-trek

גרמנית ביחס לשפות אחרות

יולי 23, 2013

אז איך גרמנית נשמעת ביחס לשפות אחרות? ככה:

connecting

אפריל 27, 2013

star wars. בקצרה.

אפריל 26, 2013