Archive for the ‘הגות’ Category

אתאיזם עפ"י ירון לונדון

ינואר 9, 2009

מאמר מעניין מאוד ב-NRG. המאמר מציג כמה שאלות פילוסופיות מעניינות בנושא הדת. לדעתי הכתבה מאתגרת – כזו שלפעמים נדרש לקרוא משפט פעמיים כדי להבין את הרעיון שעומד מאחוריו. מומלץ!