Archive for יולי, 2013

גרמנית ביחס לשפות אחרות

יולי 23, 2013

אז איך גרמנית נשמעת ביחס לשפות אחרות? ככה:

click track

יולי 7, 2013

הנה פרויקט ישן שנזכרתי בו. כאשר מקליטים שיר, נותנים למתופף אפשרות לנגן עם קליק (הקלטה של קצב בסיסי מאוד) כדי לשמור על הקצב.

BPM explorer היא תוכנה שמאפשרת להעלות שיר, וללמוד אם יש תנודות בקצב (אין שמירה על קצב) או שיש שימוש בקליק

פוסט שמסביר את העניין

מאגר מידע של שירים