Archive for מאי, 2012

להקשיב לעובדים

מאי 19, 2012

לפני כ-5 שנים פירסמתי פה את שבעת החטאים של היועץ האירגוני. בין היתר, תיארתי מצבים שבהם ההנהלה מעדיפה לשכור יועץ ארגוני כדי שיראיין את העובדים – במקום שההנהלה תפנה לעובדים ישירות ותגלה הזדמנויות לייעול. הנה כתבה שמדבר על זה בדיוק